شناسه خبر : 3523

مدیرگروه خدمات بیمه ای صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: در خصوص محصولات زراعی تنها ۵۰ درصد مزارع سال گذشته بیمه شده است.

چابک آنلاین: شهرام نریمانی روز دوشنبه در جلسه کارگروه تخصصی خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات بخش کشاورزی استان پایان آذر را آخرین فرصت بیمه محصولات زراعی اعلام کرد.

وی میزان غرامت پرداخت شده به خسارت دیدگان محصولات زراعی و باغی استان ناشی از مخاطرات آب و هوایی و تغییرات جوی در سال گذشته را 135 میلیارد تومان اعلام و خاطرنشان کرد: سال گذشته در شهرستانهای اهر، ورزقان و هریس به محصولات کشاورزی خسارت 100 درصدی وارد شد.

وی از اجرای طرح بیمه پایه محصولات کشاورزی در استان آذربایجان شرقی خبر داد و افزود: این طرح با کمترین پرداخت حق بیمه توسط کشاورزان و بیشترین تعهد پرداخت غرامت خسارت محصولات کشاورزی انجام می شود.

نریمانی خاطرنشان کرد: خدمات بیمه ای در بخش کشاورزی، روزنه ای برای جبران خسارات این بخش در اثر مخاطرات طبیعی از جمله خشکسالی و سرمازدگی است و تاخیر در پرداخت غرامت بهره برداران، می تواند تداوم تولید را با مشکل مواجه کند./ ایرنا

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای