شناسه خبر : 3485

با گذشت ۹ ماه از جدایی"اسماعیل دلفراز" مدیرعامل قبلی بیمه سرمد، همچنان تکلیف مدیرعامل جدید این شرکت روشن نشده و با سرپرست اداره می شود.

چابک آنلاین : شکی نیست که نهاد ناظر ابزارهای مهمی را برای برخورد با هر شرکت متخلفی در دست دارد که در مواقع لزوم می تواند از آنها استفاده کند که  گفته می شود یکی از این ابزارها، ایجاد محدودیت در فروش بیمه نامه برای هر شرکتی است.

به طور معمول با تغییر و تحول در سطح مدیریت در هر شرکتی، ظرف مدت سه ماه یا کمی بیشتر تکلیف مدیر عامل آن روشن می شود.

فارغ از تمرکز بر شرکت بیمه ملت که تعیین مدیر عامل برای آن وارد ماه چهارم شده اما اداره شدن بیمه سرمد با سرپرستی مجتبی کاتب در 9 ماه اخیر را باید یک پدیده در صنعت بیمه به حساب آورد.

یک کارشناس صنعت بیمه به چابک آنلاین گفته که به نظر می رسد که پشت این انتصاب فشاری وجود داشته و بیمه مرکزی باید هر چه سریعتر وارد عمل شود.

"ابوطالب قره چماقلو" افزود: وقتی آیین نامه ‌ای مصوب شده، دستگاه ناظر مسئول اجرای قانون بوده و بیمه مرکزی در حال حاضر، دستگاه ناظری است که باید در زمینه تعیین مدیر عامل بیمه سرمد  مداخله کند.

وی اظهار کرد: چنانچه مؤسسه بیمه به هر علت بیش از سه ماه در هر یک از رشته‎های بیمه‌ای فاقد مدیر فنی ،تأیید صلاحیت شده باشد،‌ رئیس کل بیمه مرکزی موظف بوده در اجرای ماده ۴۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‎گری موضوع را همراه با پیشنهاد مشخص در شورای‌عالی‌بیمه مطرح کند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای