شناسه خبر : 3382

براساس بررسی‌های انجام شده در خصوص گزارش فعالیت ماهانه شرکت‌های بیمه میهن، سامان، نوین، دی، اتکایی امین، اتکایی ایرانیان، پاسارگاد و کوثر در ماه منتهی به مهرماه امسال، بیشترین خسارت پرداختی این ۸ شرکت بیمه ای در بیمه نامه‌های درمان و شخص ثالث بوده است.

به گزارش چابک آنلاین: نگاهی به گزارش فعالیت ماهانه ماه گذشته این 8 شرکت نشان می دهد که شرکت ‌های بیمه سامان، نوین و دی به ترتیب 37،60و92 درصد خسارت در بیمه نامه درمان پرداخت کرده اند.

و شرکت های میهن، پاسارگاد و کوثر به ترتیب 60،34و44 درصد خسارت در بیمه نامه شخص ثالث پرداخت کرده اند.

اما شرکت ‌های اتکایی ایرانیان بیشترین خسارت پرداختی را در بیمه ‌نامه آتش سوزی با 51 درصد خسارت ،اتکایی امین در بیمه نامه مسئولیت با 65 درصد خسارت پرداخت کرده است.

از قرار معلوم، از میان خدمات بیمه ای شرکت های فعال در فرابورس رتبه اول  از نظرخسارت پرداختی مربوط به بیمه نامه درمان و رتبه دوم نیز به بیمه نامه شخص ثالث مربوط است.

شرکت بیمه

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای