شناسه خبر : 3135

رییس اتحادیه صنف سوپر مارکت داران تهران، از عملکرد شرکت بیمه البرز در زمینه ارایه خدمات بیمه تکمیل درمان به اعضای صنف خود اظهار رضایت کرد.

به گزارش چابک آنلاین، رییس اتحادیه صنف سوپر مارکت داران تهران، از عملکرد شرکت بیمه البرز در زمینه ارایه خدمات بیمه تکمیل درمان به اعضای صنف خود اظهار رضایت کرد.

سعید درخشانی در ادامه بیان کرد که اعضای صنف تا پایان بهمن ماه تحت پوشش بیمه تکمیل درمان بیمه البرز هستند.

 

  • پدرام

    چه عجب یکی از یه جا راضی بود!

ارسال نظر

خدمات بیمه ای