شناسه خبر : 3127

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان نان‎های حجیم و فانتزی؛

محمد‌جواد کرمی گفت: تا کنون عملکرد عمده شرکت‌های بیمه‌ای بازرگانی رضایت بخش نبوده و با شرکت‌های بیمه‌ متفاوتی هم قرارداد‌هایی امضا شده که در ابتدا وعده‌های زیبایی دادند اما در عمل به هیچ یک از تعهدات خود پایبند نبودند.

به گزارش چابک آنلاین، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان نان‎های حجیم و فانتزی، از عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای در زمینه  ارایه خدمات بیمه تکمیل درمان به اعضای صنف متبوع خود اظهار نارضایتی کرد و گفت: در حال حاضر اعضای اتحادیه نان فانتزی تحت پوشش بیمه تکمیلی یکی از بیمه‌های درمان بوده اما از عملکرد این شرکت بیمه‌ای هیچ رضایتی ندارند!

محمد‌جواد کرمی در گفت و گو با چابک آنلاین، اظهار داشت که خدمات رسانی شرکت‌های بیمه‌ای بسیار ضعیف بوده و مدعی شد که درسال گذشته یکی از شعب بیمه‌ای مبلغ قرارداد را از اعضا دریافت کرده اما اسم هیچ یک از اعضا در لیست شرکت بیمه مذکور ثبت نشد و بعد از پیگیری‌های بسیار، همچنان این موضوع به نتیجه مطلوب نرسیده است.

وی، بیان کرد که تا کنون عملکرد عمده شرکت‌های بیمه‌ای بازرگانی رضایت بخش نبوده و با شرکت‌های بیمه‌ای متفاوتی هم قرارداد‌هایی امضا شده که در ابتدا وعده‌های زیبایی داده‌اند اما در عمل به هیچ یک از تعهدات خود پایبند نبوده‌اند.

اتحادیه نان‌های فانتزی در سال 1380 با اتحادیه نانوایان یکی بود اما به سبب مغایرت در نوع و شرایط تولید و لوایح دولت و مجلس مبنی بر توسعه نان‌های حجیم و فانتزی، این اتحادیه مستقل شد و این اتحادیه اکنون 635 عضو دارد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای