شناسه خبر : 3035

یک کارشناس امور بیمه:

حمید رضا دهقان گفت: انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث از سال های گذشته به صورت الحاقیه توسط شرکت های بیمه ای اجرا شده، اما از طرف مردم استقبالی از این طرح نشد.

به گزارش چابک آنلاین، یک کارشناس امور بیمه، گفته است که انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث حوادث وسایل نقلیه مورد استقبال عموم مردم قرار نخواهد گرفت.

طبق مصوبه هیات دولت، در صورت انتقال مالکیت وسیله نقلیه، سابقه تخفیف عدم خسارت متعلق به انتقال‌دهنده است و انتقال­ دهنده می­ تواند سابقه تخفیف مذکور را همزمان با انتقال مالکیت به انتقال گیرنده منتقل و یا هر زمان پس ازآن سابقه مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به وی یا همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل کند.

حمید رضا دهقان درگفتگو با چابک آنلاین، اظهار داشت که انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث از سال های گذشته به صورت الحاقیه توسط شرکت های بیمه ای اجرا شده، اما از طرف مردم استقبالی از این طرح نشد به خصوص اینکه برای خودروهای مدل پایین که اضافه نرخ سن بالا هم به حق بیمه آنها اضافه می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای