شناسه خبر : 3032

کل حق بیمه صادره شرکت بیمه معلم در ۶ ماهه نخست سال ۹۷، معادل ۷،۸۸۷ میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با حق بیمه ۶،۰۰۳ میلیارد ریالی مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۳۱% رشد را نشان می‌دهد.

به گزارش چابک آنلاین، کل حق بیمه صادره شرکت بیمه معلم در 6 ماهه نخست سال 97، معادل 7،887 میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با حق بیمه 6،003 میلیارد ریالی مدت مشابه سال گذشته، بیش از 31% رشد را نشان می‌دهد.

بر اساس صورت های مالی منتشره، این شرکت در پایان سال96، معادل 12،170 میلیارد ریال حق بیمه صادره داشته است؛ در حالی که این میزان در پایان سال 95 معادل 9،412 میلیارد ریال بوده است که این موضوع بیانگر رشد 29% حق بیمه صادره سال 96 نسبت به سال 95 می‌باشد.

بر اساس صورت های مالی منتشره، کل خسارت پرداختی در پایان سال96، معادل 7،039 میلیارد ریال بوده است؛ در حالی که این میزان در پایان سال 95 معادل 6،025 میلیارد ریال بوده است که این امر، بیانگر رشد تنها 17% خسارت پرداختی در سال 96، نسبت به سال 95 می‌باشد.

در پایان سال 95 بیمه معلم برای هر سهم شرکت  300 ریال سود شناسایی کرده بود و در سال 96 با بیش از  10% افزایش، این میزان با احتساب میانگین موزون افزایش سرمایه ثبت شده در سال 1396 به 331 ریال به ازای هر سهم افزایش یافت.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای