شناسه خبر : 3030

معاون درمان وزارت بهداشت عنوان کرد:

قاسم جان بابایی با تاکید بر اینکه اجرای خرید راهبردی مستلزم وجود بستر الکترونیک است، گفت: لیست مشخصی از خدمات بهداشتی و درمانی ‌در کشور وجود دارد که اگر قرار باشد همین لیست خدمات با منابع فعلی در سال آتی نیز ارائه شود، برخی خدمات غیر ضروری یا ‌غیر اورژانسی باید حذف شود.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از آی هینا، قاسم جان بابایی درباره خرید راهبردی خدمات سلامت و نقش آن بر مدیریت منابع گفت: وقتی ‌راهنماهای بالینی و استانداردهای خدمت نوشته می‌شود، باید خرید راهبردی نیز برای آن طراحی شده و اتفاق بیفتد و در غیر این ‌صورت، نوشتن راهنماهای بالینی هیچ ارزشی ندارد.‌

وی افزود: اگر سازمان‌های بیمه‌گر نتوانند از ارائه کنندگان خدمت خرید راهبردی و بهینه انجام دهند، از منابع سلامت کشور به درستی ‌محافظت نمی‌شود.‌

جان بابایی با بیان این‌که عزم خرید راهبردی خدمات سلامت در کشور وجود دارد، اظهار کرد: در حال حاضر بالغ بر ۲۵۰ راهنمای ‌بالینی نوشته شده و همچنان نیز در حال نوشته شدن است.‌

معاون وزیر بهداشت با تاکید بر این‌که راهنماهای بالینی با خرید راهبردی معنی پیدا می‌کند، گفت: خرید راهبردی خدمات سلامت شامل ‌دو قسمت است که یک قسمت داخل بیمارستان‌ها و قسمت دیگری نیز خارج از بیمارستان‌ها انجام می‌شود. باید بستر الکترونیک برای ‌اجرای خرید راهبردی شکل بگیرد. اصلی‌ترین مشکل ما در خارج از بیمارستان است که این موضوع نیاز به داشتن بستر الکترونیک ‌توسط سازمان‌های بیمه‌گر است. به طور مثال اگر کسی می‌خواهد سی تی اسکن یا ام آر آی انجام دهد، باید انجام این کار در سیستم ‌الکترونیک ثبت شده باشد تا مشخص شود که آیا چند روز قبل نیز این خدمات را دریافت کرده است یا خیر.‌

وی ادامه داد: اگر قرار باشد خرید راهبردی به درستی اجرا شود، باید بستر الکترونیک برای آن فراهم شود که در حال حاضر نیز ‌سازمان‌های بیمه‌گر به این سمت در حرکت هستند.‌

جان بابایی درباره لزوم افزایش منابع مالی سازمان بیمه سلامت برای سال آتی نیز گفت: لیست مشخصی از خدمات بهداشتی و درمانی ‌در کشور وجود دارد که اگر قرار باشد همین لیست خدمات با منابع فعلی در سال آتی نیز ارائه شود، برخی خدمات غیر ضروری یا ‌غیر اورژانسی باید حذف شود. اگر بودجه سازمان‌های بیمه‌گر برای سال آینده افزایش پیدا کند، میزان پوشش مردم افزایش یافته و در ‌نتیجه پرداختی از جیب مردم کاهش پیدا می‌کند.‌

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای