شناسه خبر : 2975

رئیس نظام پزشکی استان کرمان:

عباس کامیابی با اشاره به اینکه تجمیع قدرت در وزارت بهداشت درحال رخ دادن است، گفت: معوقات بیمه ها به جامعه پزشکی زیاد است و این مساله باعث مخدوش شدن اعتماد پزشکان به بیمه ها شده است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از مهر، عباس کامیابی چهارشنبه در نشست صمیمی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با اصحاب حوزه سلامت استان کرمان که در دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزارشد با اشاره به اینکه تجمیع قدرت در وزارت بهداشت درحال رخ دادن است، گفت: جایی که خودش تولید علم، دانشجو، وضع قانون، تعیین استاندارد، پرداخت و نظارت می کند، ما را نگران می کند که آیا به سمت طب دولتی پیش نمی رویم؟

وی با بیان اینکه باید کمک کنیم مصوبات و قراردادهای حوزه سلامت اصلاح شود، تاکید کرد: باید قبول کنیم تا زمانی که سیستم ارجاع و سطح بندی فعال نشده، روال کار به همین شکل خواهد بود لذا باید استانداردهایی تبیین شود که همه از آن تبعیت کنند.

کامیابی با اشاره به مدیریت منابع مالی در حوزه سلامت تصریح کرد: همراه کردن جامعه پزشکی مهم ترین کار است زیرا تشخیص و تجویز به دست جامعه پزشکی است در نتیجه باید اعتماد جامعه پزشکی را جلب کنیم.

وی بیان کرد: معوقات بیمه ها به جامعه پزشکی زیاد است در نتیجه باعث شده که در حال حاضر اعتماد پزشکان به بیمه مخدوش شود، درنتیجه پیشنهاد می کنیم با تسویه بدهی های قبلی مسیر اعتماد دوباره را هموار کرد.

 

  • حسن

    خب واقعا حق دارند

ارسال نظر

خدمات بیمه ای