شناسه خبر : 19686

اختصاصی چابک آنلاین؛

صنعت بیمه ایران پتانسیل‌های خوب خود را شناخت

صنعت بیمه ایران پتانسیل‌های خوب خود را شناخت

مدیر بیمه های اتکایی شرکت بیمه میهن، معتقداست که صنعت بیمه ایران پس ازاعمال تحریم‌ها، پتانسیل‌های خوب خود را شناخت و با هماهنگی‌های ایجاد شده بین شرکت‌های بیمه، استانداردهایی رعایت خواهد شد تا سطح فنی شرکت های بیمه ارتقا پیدا کرده و بیمه نامه ها با استانداردهای نسبی صادر می شوند.

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، "مرجان رضایی" در وبینار" تجارب اتکایی شرکت‌های بیمه در دوران تحریم"،گفت: ماهیت اتکایی توزیع مناسب ریسک است و وقتی که ریسک نتواند در مناطق مختلفی توزیع شود خیلی به معنای مفهوم کاربردی اتکایی عمل نشده است.

وی، ادامه داد: یک مقداری از ریسک‌هایی که  امکان خروج و واگذاری آنها از کشور وجود دارد انجام  می‌شود اما کارهای بیشتر ریسک‌ها در داخل کشور است که این مساله باعث شده، صنعت بیمه ایران، پتانسیل هایی که در داخل دارد را بتواند به خوبی  استفاده کند.

رضایی، بیان کرد:در حال حاضر یک هماهنگی بین شرکت‌های بیمه ایجاد شده تا یک استاندارهایی رعایت شود.

به گفته وی، اگر آن استانداردها رعایت نشود شرکت‌ها  نمی توانند از آن طرف اتکایی بگیرند این خیلی اقدام خوبی بوده که باعث خواهد شد سطح فنی شرکت های بیمه ارتقا پیدا کندو بیمه نامه ها در چهار چوب ضوابط و با استانداردهای نسبی صادر می شوند.

مدیر بیمه های اتکایی شرکت بیمه میهن، بیان کرد: دراین بین نقش بیمه مرکزی بسیار مهم است  و  اگر پشتوانه بیمه مرکزی نبود در سیل98 شرکت‌های بیمه ای نمی‌توانستند از پس آن به خوبی  بربیایند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای