شناسه خبر : 19339

مدیرکل نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای اعلام کرد:

برخورد با تخلف وصول و رسوب حق بیمه از سوی کارگزاران

برخورد با تخلف وصول و رسوب حق بیمه از سوی کارگزاران

بیمه مرکزی طی بخشنامه ای به شرکت های بیمه، وصول و رسوب حق بیمه توسط کارگزاران در فرآیندهای صدور و یا قراردادهای منعقده فی‏مابین برخی از شرکت‌های بیمه و یا نمایندگان تابعه با کارگزاران رسمی بیمه مستقیم و برخط را تخلف اعلام کرد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل بیمه مرکزی، دکتر محمدجواد آقاجری مدیرکل نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای بیمه مرکزی، پیرو مغایرت های موجود در فرآیندهای صدور و یا قراردادهای منعقده فی‌مابین برخی از شرکت‌های بیمه و یا نمایندگان تابعه با کارگزاران رسمی بیمه مستقیم طی بخشنامه ای موارد تخلف را به شرح زیر به شرکت های بیمه اعلام کرد:
1-  عدم رعایت مفاد ماده (23) آیین‌نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه (آیین‌نامه مکمل شماره 3/92) مبنی بر واگذاری اختیار دریافت حق‌بیمه به صورت مستقیم و (یا در بستر الکترونیکی) از بیمه‌گذاران به کارگزاران رسمی بیمه؛ 
2- عدم رعایت مفاد بند «5» ماده (12) آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی (شماره 75) مبنی بر تاخیر در واریز وجوه حق‌بیمه دریافتی توسط نمایندگان به حساب شرکت‌های بیمه 
3-  مغایرت فرآیندهای صدور با مقررات و دستورالعمل‌های جاری مبنی بر ایجاد دسترسی به سیستم صدور و یا واگذاری کاربری صدور به کارگزاران رسمی بیمه مسقیم و برخط توسط نمایندگان و شعب آن شرکت و متعاقباً پرداخت بخشی از هزینه صدور به این کارگزاران توسط شرکت‌های بیمه 
 وی در ادامه از شرکت های بیمه خواست، ضمن بازنگری فرآیندهای صدور و اصلاح مفاد قراردادهای مرتبط، از هرگونه وصول حق‌بیمه توسط کارگزاران و رسوب مبالغ حق‌بیمه نزد آنان و پرداخت بخشی از هزینه صدور توسط شرکت به کارگزاران جلوگیری به‌عمل آمده و حق‌بیمه وصولی توسط نمایندگان نیز در روز دریافت، به حساب شرکت بیمه واریز، و نتیجه اقدامات صورت‌گرفته حداکثر ظرف مدت 2 روز کاری به بیمه مرکزی منعکس شود.
همچنین اعلام شد، مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه با مدیران عامل و واحدهای اجرایی ذی‌ربط بوده و در صورت مشاهده موارد مغایر، وفق مقررات با کارکنان کلیدی، نمایندگان و کارگزاران مربوطه رفتار خواهد شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای