شناسه خبر : 17402

اختصاصی چابک آنلاین؛

سرپرست مدیریت ریسک و شورای فنی شرکت بیمه میهن، اظهار کرد: شرکت‌های بیمه به سمت بیمه سهام پیش نرفته‌اند چرا که امکان رفتن به این سمت وجود ندارد.

چابک آنلاین، زهرا نامداری؛ "مهدی مقدم"، در گفت و گو با چابک آنلاین، با اشاره به انواع ریسک‌های خالص، عام و سوداگرانه، گفت: ریسک سوداگرانه ریسکی است که یک طرف آن سود و طرف دیگر آن زیان است و به طور معمول ریسکی قابل بیمه شدن است که زیان دارد یعنی صاحب آن ریسک از بابت آن سودی نخواهد کرد اما اگر ریسکی حادث شود به طور یقین ضرر می‌کند.

وی، ادامه داد: ریسک سهام دو طرف داد یعنی ممکن است این سهام با رشد خود نفعی را برای صاحب خود ایجاد کند و از سوی دیگر شخصی که وارد بازار سرمایه می‌شود با وجود تمام مطالعاتی که دارد ممکن است با زیان روبرو شود و همین موضوع سبب شده تا  صنعت بیمه بازرگانی نتواند به این موضوع ورود کند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای