شناسه خبر : 12228

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

معاون اداری و مالی شرکت بیمه کارآفرین با بیان اینکه با توجه به شرایط موجود که پیش بینی آینده با ابهام مواجه است، وصول مطالبات در قالب سهام درست است، افزود: در شرایط دیگری که بستر خیلی امنی ایجاد شود شاید بشود تصمیمات بهتری گرفت ولی در این شرایط راهی به غیر از این وجود ندارد .

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "عبدالمجید رافع" در گفتگو با چابک آنلاین، گفت: درحال حاضر شرایط بسیار حساس است بنابراین زمانی که شرکتی مطالباتی دارد و شرکت مقابل پتانسیل لازم را بنابه هر دلیلی ندارد باید از هر طریق ممکن مصالحه کرد.

وی توضیح داد: در زمانیکه دوطرف پای میز مذاکره می نشینند هر طرف منافع شرکت خودرا در نظر می گیرد.

معاون اداری و مالی شرکت بیمه کارآفرین با بیان اینکه با توجه به شرایط موجود که پیش بینی آینده با ابهام مواجه است، وصول مطالبات در قالب سهام درست است، افزود: بیمه ابزاری دارد که بیشتر سرمایه گذاری آن باید قابلیت نقد شوندگی داشته باشد حالا هرچقدر این قابلیت نقد شوندگی ضعیف تر باشد، معامله ای که انجام شده معامله نامطلوب تری است ولی زمانی شما بین خوب و بد وگاهی بین بد و بدترتصمیم می گیرید.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای