شناسه خبر : 11553

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

رئیس شعبه شرکت بیمه سرمد در استان بوشهر، بزرگترین مشکل موجود در این استان را عدم وجود نماینده پژوهشکده بیمه برای آموزش نمایندگان عنوان کرد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، رضا بوریائی در گفت و گو با چابک آنلاین گفت: نمایندگان شرکت های بیمه ای بعد از آزمون  بیمه مرکزی نیاز به گذراندن 140 ساعت دوره آموزشی در مرکزی که مورد تائید پژوهشکده بیمه باشد دارند که چنین آموزشگاهی دربوشهر موجود نیست و نمایندگان برای گذراندن این دوره ها باید به شهرهای شیراز یا  اهواز بروند.

وی، با اشاره به مسافت زیاد شهرهای شیراز و اهواز از بوشهر، افزود: نمایندگان باید یک دوره 4 هفته ای را بگذرانند که باتوجه به بعد مسافت، هزینه زیادی را به آنها تحمیل می کند و نماینده هم در ابتدای کار درآمدی ندارد زیرا 6 ماه زمان نیاز است تا یک نماینده به درآمد زایی برسد.

رئیس شعبه شرکت بیمه سرمد در استان بوشهر،اذعان داشت که شرکت های بیمه ای به شبکه فروش خود آموزش کامل را نمی دهند و تنها هدف آنها جذب نماینده است و تا زمانی که نماینده خود توجیه نشده باشد نمی تواند مشتری را برای خرید بیمه نامه توجیه کند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای