شناسه خبر : 11431

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: این استان ۵۰۰ ناحیه سکونتگاهی ناپایدار، فرسوده و حاشیه‌ای دارد که فقط برای ۵۰ ناحیه آن مطالعات اصلاحی انجام شده است.

به گزارش چابک آنلاین، خلیل محبت خواه، افزود: سکونت چهار و نیم میلیون نفر از جمعیت استان تهران در بافت فرسوده و حاشیه‌ای از جمله معضلات استان تهران است.

وی یادآورشد: نزدیک ۳۰ درصد جمعیت این استان در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری زندگی می کنند و اگر حادثه ای مثل زلزله رخ دهد حتی محلی برای پناه دادن این میزان جمعیت یا اسکان موقت آنان نداریم.

محبت خواه اظهارداشت: سیاست هایی که در تهران از گذشته تاکنون اعمال و اجرا شده این جاذبه را برای جمعیت فراوانی ایجاد کرده است که به این استان مهاجرت کنند و برای سکونت در آن حتی زندگی در حاشیه ها و بافت های ناپایدار را برگزینند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با تاکید بر اینکه باید در سیاست های این چنینی تجدید نظر و اقدام به تمرکز زدایی از این استان کرد، گفت: اقدامات مطالعاتی برای ۵۰۰ محله سکونتگاهی تهران آغاز شده است و متناسب با اولویتی که داده شده در دست بررسی قرار دارند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای